Oxidačno redukčný potenciál

Čo je to ORP a ako nám ORP pomáha? Oxidačno redukčný potenciál (ORP), je meranie (v mV), ktoré charakterizuje prítomnosť oxidačných alebo redukčných látok v kvapaline. Vysoké záporné hodnoty ORP fungujú ako silný antioxidant. Naopak kladné hodnoty nie sú vhodné pre ľudské bunky.

Skúsenosti s ionizátorom vody

Kontaktujte nás

aj v prípade spolupráce

DETOX VODA s.r.o.
Robotnícka 43
040 11 Košice

0902 755 559 , 0915 916 333

IČO: 50 424 386